2008 Wijkhelden

Wijkhelden- community art project Holtenbroek - Zwolle
Wijkhelden- community art project Holtenbroek – Zwolle

Commissioned by: ‘Samengaan voor de Palestrinalaan’ (Police Ijsselland, Travers, Housing Associations SWZ and Delta Wonen.) Locations: Elvis , Glenn Miller and Louis Armstrong flat, Pallestrinalaan, Zwolle.

The project ‘Wijkhelden‘ also fits in with the ‘BontePalestrinakindercartoonclub’ by Travers (a collective name for all ‘art’ projects that take place outside the community centre). The community heroes are the first art expressions that are part of ‘Samengaan voor de Palestrinalaan’. A positive impulse for the children and the community. The kids designed their own heroes within the framework of ‘Holtenbroek Schoon’ (Clean Holtenbroek), who have to keep the area habitable and clean.

In opdracht van: ‘Samengaan voor de Palestrinalaan‘ (Politie Ijsselland, Travers , Woningcorporaties SWZ en Delta Wonen).  Locaties: Elvis , Glenn Miller en Louis Armstrong flat, Pallestrinalaan, Zwolle.

Het project Wijkhelden valt ook onder de ‘BontePalestrinakindercartoonclub’ van Travers (verzamelnaam is voor alle ‘kunst’ projecten die buiten het wijkcentrum plaatsvinden). De wijkhelden zijn de eerste kunstuitingen die onder ‘Samengaan voor de Palestrinalaan’ vallen. Een positieve impuls voor de kinderen en de wijk. De kinderen ontwierpen in het kader van ‘Holtenbroek Schoon’ hun eigen helden die de wijk leefbaar en schoon moeten houden.

Wijkhelden- community art project Holtenbroek - Zwolle
Wijkhelden- community art project Holtenbroek – Zwolle


Wijkhelden
Wijkhelden