Projecten/ Projects

Naast mijn autonome werk heb ik ook altijd in opdracht en op projectbasis gewerkt. De projecten variëren van grote geëngageerde kunstuitingen tijdens  5 mei festivals in Zwolle tot  verbindende community art projecten in diverse steden en wijken en samenwerkingen met speciale groepen zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen.

Projects Alongside my autonomous work, I have always worked on commission and on a project basis. The projects vary from large, committed art manifestations during the 5 May festivals in Zwolle to connecting community art projects in various cities and districts and collaborations with special groups such as the homeless.

Autonoom/ Autonomous

Design – Toegepast -Applied arts