Fotografie & fotomanipulatie

Fotografie staat aan basis van eigenlijk alles wat ik artistiek gezien doe. Mijn schilderijen zijn vaak gebaseerd op foto’s uit eigen archief. De camera is mijn vaste en dagelijkse reisgenoot. Ik leg alles vast wat opvalt door schoonheid of lelijkheid , eenvoud of complexiteit, semi alledaagsheid of uitzonderlijkheid en absurditeit. De meeste foto’s verdwijnen is mijn archief of vormen een basis voor een later kunstwerk. Een aantal foto’s hebben in zich zelf een dusdanige kwaliteit en zeggingskracht dat ze wat mij betref op zich zelf staan anderen heb ik gemanipuleerd.

(Eng) Photography is the foundation of everything I do artistically. My paintings are often based on photographs from my own archive. The camera is my constant and daily travel companion. I capture everything that stands out for its beauty or ugliness, simplicity or complexity, semi ordinariness or exceptionality and absurdity. Most of the photos are stored in my archive or form the basis for a future work of art. A number of photos have their natural quality and eloquence to such an extent that, as far as I am concerned, they stand on their own; others I have manipulated.

Exid 19 stage 1, 2 & 3 & Exid 19 the Extended version

3 luik foto manipulatie digitaal- 70/250 cm 

Extended version 70/750cm

EXID-19- the Extended version
Exid 19 stage 1, 2 & 3 the Extended version

In co- productie met Abdi Wahab Ali* (model)- 2020Aanleiding tot dit werk was een foto wedstrijd. Daarvoor heb ik een fotoshoot gedaan met mijn Rieteweg 10, collega Abdi (meubelontwerper). Daar heb ik er één van uitgekozen  en ingezonden voor de wedstrijd ‘De Stilte Voorbij’. Daarna ben ik een stapje verder gegaan en ben het meer als een serie gaan bekijken. De beste beelden ben ik gaan combineren in een beeld in harde zwart-witte achtergronden. Dat levert de 3 luik op Exid 19 stage 1,2 en 3. Maar nog een stap verder ben ik het als een doorlopend beeld gaan zien waarvan ‘ the extended version’ de uitkomst is. Het werk verwijst naar Covid 19. Je kunst het zien als de  spreekwoordelijke verschillende stadia waar we emotioneel en fysiek doorheen gegaan zijn vanaf het begin van komst van Covid tot waar we nu zijn. Hieronder de wat meer poëtische tekst die ik mee stuurde met de inzending. meer lezen zie: https://maritotto.nl/2020/07/27/exid-19/

(Eng)

In co-production with Abdi Wahab Ali* 2020. The reason for this work was a photo competition. For this I did a photo shoot with my Rieteweg 10 colleague Abdi (furniture designer). I selected one of them and submitted it to the ‘Beyond Silence’ competition. Then I went a step further and started looking at it more as a series. I started combining the best images into one image in hard black and white backgrounds. This resulted in the three-part series Exid 19 stage 1, 2 and 3. But one step further, I started to see it as a continuous image, which resulted in ’the extended version’. The work refers to Covid 19. You can see it as the proverbial different stages that we have gone through emotionally and physically from the beginning of Covid’s arrival to where we are now. Below is the more poetic text that I sent along with the submission. Read more at: https://maritotto.nl/2020/07/27/exid-19/

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Photo manipulation digital- 70/250 cm