Community art

Je zou mijn autonome werk als maatschappelijk geëngageerd kunnen beschouwen. Dat is niet het streven op zich, maar wel iets wat in mijn beleving duidelijk een zekere urgentie heeft.   Het gebruik van beeld is een krachtige tool en zeker op projectbasis  is de kans dat je boodschap een groot aantal mensen bereikt en enig effect sorteert vrij groot. Op deze pagina vindt u projecten zoals Climate Madonna, Transformed Trash, Takemebag en Wasted City.

Community art You could regard my autonomous work as socially engaged. That is not an aim in itself, but it is something that, in my experience, clearly has a certain urgency.   The use of imagery is a powerful tool and particularly on a project basis, the chances of your message reaching a large number of people and achieving some effect are fairly large. On this page you will find such projects as Climate Madonna, Transformed Trash, Takemebag and Wasted City.

Autonoom/ Autonomous

Design – Toegepast -Applied arts