Fragile 2012

2012 is min of meer gewijd aan het begrip kwetsbaarheid. Een goed voorbeeld hiervan is het doek Fragile, met het ei als metafoor voor kwetsbaarheid.  In het schilderij Up zien we een man met een stevig postuur die, met het hoofd naar beneden, enige kwetsbaarheid toont als hij de onderste treden van de trap beklimt, op weg naar wat? In het zesdelige ‘The Beginning’ keert het ei opnieuw terug met de grote filosofische vraag waar het allemaal begon

(Eng) Fragile 2012

2012 is more or less dedicated to the concept of vulnerability. A good example of this is the canvas Fragile, with the egg as a metaphor for fragility.  In the painting Up, we see a man with a sturdy physique who, with his head down, reveals some vulnerability as he climbs the lowest steps of the stairs, on his way to what? In the 6-piece ‘The Beginning’, the egg returns once again with the great philosophical question as to where it all began.

meer over/more about 37 Attitudes: https://maritotto.nl/2020/04/06/an-artwork-a-day-week-03/

meer over The Masses/more about The Masses: https://maritotto.nl/2020/03/30/an-artwork-a-day-week-02/