5 mei kunstprojecten

In opdracht van: BFO – Niek van Der Sprong producties,. Locatie – verschillende locaties in Zwolle. Periode: 2002 > 2012

Ik heb 13 jaar lang kunstprojecten uitgevoerd voor en tijdens het 5 mei festival in Zwolle. De eerste kunstprojecten waren grote evenementen waarbij vele Zwolse kunstenaars betrokken werden. Dit gecoördineerd door Ryan Hoekman i.s.m. Niek van der Sprong. Het festival schaalde jaarlijks op qua bezoekers aantallen en daar werd de locatie steeds op aangepast. Maar ook veranderde de opdracht formulering. Er is een team van kunstenaars samengesteld: Mark van Enk, Gina Draaisma en Michiel Bulk en mijzelf die gezamenlijk een grote installatie gingen maken. Deze kunstuiting heette ‘Vrijheidsgasten’. De jaren daarop zijn er steeds nieuwe grote installaties gemaakt in kleine teams met een vaste kern Mark van Enk en ik, Gina als vliegende keep daarnaast soms aangevuld met andere kunstenaars in wisselende samenstellingen.

Commissioned by : BFO – Niek van Der Sprong producties,. Location – verschillende locaties in Zwolle. Period: 2002 > 2012

For 13 years, I did art projects for and during the 5 May festival in Zwolle. The first art projects were large events in which many Zwolle artists were involved. This was coordinated by Ryan Hoekman in collaboration with Niek van der Sprong. The festival expanded yearly in terms of visitor numbers and the location was adjusted accordingly. But the formulation of the assignment also changed. A team of artists was assembled: Mark van Enk, Gina Draaisma and Michiel Bulk and myself who jointly created a large installation. This art piece was called ‘Freedom Guests’. In the following years new large installations were made in small teams with a fixed core of Mark van Enk and myself, Gina as a wing woman and sometimes supplemented by other artists in varying compositions.

 

Design – Toegepast -Applied arts

Autonoom/ Autonomous