Design – Toegepast -Applied arts

Naast mijn autonome werk en kunst opdrachten werk ik ook toegepast dit valt te onderscheiden in: grafische vormgeving, decorbouw, ontwerp/design, commercieel en decoratie (schilderen). Op deze pagina vind u o.a.: lettertype designs die zijn ondergebracht bij uitgeverij  URW++ font forum ,  decorontwerp voor de Wresinski Cultuur stichting en meer.

Ik doe dit in opdracht en ter ondersteuning van mijn eigen projecten. Heeft u een toegepaste opdracht of interesse in een samenwerking? Contact @ maoatelier007@gmail.com of bel 06 20661723

Applied arts In addition to my autonomous work and commissioned art, I also do applied design, which can be divided into: graphic design, set design, commercial and decoration (painting). On this page you will find a.o.: typeface designs that are published by URW++ font forum, set design for the Wresinski Culture Foundation and more.

I do this on commission and in support of my own projects. Do you have an applied assignment or are you interested in a collaboration? Contact @ maoatelier007@gmail.com or call 06 20661723

Concept

Projecten/ Projects

Autonoom/ Autonomous