In de openbare ruimte/ In public space

Op deze pagina vindt u verschillende opdrachten in de openbare ruimte. Vaak zijn het opdrachten met een maatschappelijke context zoals het optimaliseren van een woonbeleving zoals project Zoom (Stadshagen, Zwolle) en Water Kwartier (Zutphen).. Daarnaast heb ik een heel aantal  community art projecten ontwikkeld en uitgevoerd gedaan zoals: Wij, Ravelijn in Deventer, Stadsjungle of Villa Palestrina in Holtenbroek, Zwolle. Het doel hier was in de eerste plaats participatie en verbinding in de tweede plaats de directe woonomgeving een upgrade geven.

In public space On this page you will find various projects in public space. Often these are commissioned in a social context, such as optimizing a residential experience like project Zoom (Stadshagen, Zwolle) and Water Kwartier (Zutphen). In addition, I have developed and executed a great number of community art projects such as: WIJ, Ravelijn in Deventer, Stadsjungle and Villa Palestrina in Holtenbroek, Zwolle. The aim here was primarily participation and connection, and secondarily to upgrade the immediate living environment.

Community art

Projecten/ Projects