Wij Ravelijn 2010/11

Een bewoner aan het werk en een van de jongste deelnemers trots op haar eigen silhouette.

Commissioned by: Woonbedrijf Ieder 1 and Raster Groep. Location: Ravelijn housing complex, Deventer

We Ravelijn, a community art project with the residents of the Ravelijn housing complex in Deventer. The idea was to increase the social cohesion of the complex. The result: six murals in the stairwell, an object in the atrium and one sculpture in the outdoor area. I worked with a mixed group of children and elderly, native and migrant residents for six weeks on a project that had to activate and stimulate the residents’ sense of ‘us’,

Een van de wanden in blok C, de Rose muur. De omstandigheden om in te werken zijn zwaar. Het vriest en de wind heeft vrij spel in de portieken.

Opdrachtgever: Woonbedrijf Ieder 1 en Raster Groep. Locatie: wooncomplex het Ravelijn, Deventer

Wij Ravelijn, Een community art project met de bewoners van wooncomplex het Ravelijn in Deventer. De insteek was om de sociale cohesie in het complex te vergroten. Resultaat; zes muurschilderingen in het Trappenhuis, een object in het atrium en 1 beeld in de buitenruimte. Hier heb ik met een gemengde groep  van kinderen tot ouderen, autochtonen en allochtone bewoners, 6 weken lang gewerkt aan een project wat het ‘Wij’ gevoel van de bewoners moest activeren en stimuleren.

Een van de wanden in blok C, de Rose muur. De omstandigheden om in te werken zijn zwaar. Het vriest en de wind heeft vrij spel in de portieken.

Een wand in het C blok, vlak voor de laatste hand er aan gelegd wordt.

Een bewoner aan het werk en een van de jongste deelnemers trots op haar eigen silhouette.

Een wand in het C blok, vlak voor de laatste hand er aan gelegd wordt.

Projects/Projecten