Community Art

Community Art projecten in Zwolle en Deventer. De centrale vraag is altijd het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk of buurt. Het middel is kunst. Het doel een upgrade geven aan de woonplek, gevoel voor veiligheid en leefbaarheid verbeteren en empowerment van de bewoners/betrokkenen. Ik vele community art projecten gedaan in Holtenbroek, Zwolle, in opdracht van Travers en verschillende woningbouw corporaties zoals SWZ, Delta Wonen en Openbaar belang.  De kinderen van Holtenbroek, Palestrinalaan, Zwolle stonden hierin centraal. Eigenwaarde en trots waren de sleutelwoorden. In Deventer heb ik met een gemengde groep van kinderen tot ouderen, autochtonen en allochtone bewoners, gewerkt aan een project wat het ‘Wij’ gevoel van de bewoners moest activeren en stimuleren, in opdracht van Woonbedrijf Ieder 1 en Raster Groep, Deventer

Community Art projects in Zwolle and Deventer. The central issue is always improving social cohesion in the district or neighborhood. By means of art. The aim is to upgrade the environment, improve the feeling of safety and quality of life and empower the residents. I have done many community art projects in Holtenbroek, Zwolle, commissioned by Travers and various housing corporations such as SWZ, Delta Wonen and Openbaar belang. The children of Holtenbroek, Palestrinalaan, Zwolle were central to these projects. Self-esteem and pride were the key words. In Deventer, I worked with a mixed group of children and elderly, native and immigrant residents, on a project that had to activate and stimulate the residents’ sense of ‘we’.

Community art

Projecten/ Projects