2008/09 Stadsjungle

Project Stadsjungle - Holtenbroek- Zwolle 2009
Project Stadsjungle – Holtenbroek- Zwolle 2009

Commissioned by: ‘Samengaan voor de Palestrinalaan’ (Police Ijsselland, Travers, Housing Associations SWZ and Delta Wonen.) Locations: Elvis , Glenn Miller and Louis Armstrong flat, Pallestrinalaan, Zwolle.

Kinderkunstenaars Stadsjungle @ portiek Glenn Miller flat. Palestrinalaan, Holtenbroek Zwolle.

Concrete Jungle is part of the Palestrina children’s art club. Using the boundless imagination of the children from the Palestrina district, I have shaped a kind of hybrid city jungle inhabitant, their customs and their habitat (elephants on roller skates, a rhinoceros on a bicycle, a tomato to live in) In the first phase, sketch designs were made in phase two, we worked in a permanent team (children)to apply the paintings on the walls. Several porches of different flats were painted (entrance to 1st floor). In total 3 different porches. Bert Koenders performed the opening act of the official unveiling.

In opdracht van:Samengaan voor de Palestrinalaan‘ (Politie Ijsselland, Travers , Woningcorporaties SWZ en Delta Wonen).  Locaties: Elvis , Glenn Miller en Louis Armstrong flat, Pallestrinalaan, Zwolle.

Project Stadsjungle - Holtenbroek- Zwolle 2009
Project Stadsjungle – Holtenbroek- Zwolle 2009

Stadsjungle is onderdeel van de BontePalestrinakinderkunstclub. Met behulp van de grenzeloze fantasie van de kinderen uit de Palestrina-wijk heb ik vormgegeven aan een soort hybride stadsjungle bewoner, hun gebruiken  en hun leefomgeving (olifanten op rollerskates, een neushoorn op een fiets, een tomaat om in te wonen)  In de eerste fase zijn er schetsontwerpen gemaakt in fase twee hebben we in een vast team (kinderen)de schilderingen op de muren aangebracht. Diverse portieken van verschillende flats zijn beschilderd (entree tot 1e verdieping). In totaal 3 verschillende portieken. Bert Koenders heeft de de openingshandeling van de officiële onthulling verricht.

Stadsjungle01b