2008/09 Stadsjungle

In opdracht van:Samengaan voor de Palestrinalaan‘ (Politie Ijsselland, Travers , Woningcorporaties SWZ en Delta Wonen).  Locaties: Elvis , Glenn Miller en Louis Armstrong flat, Pallestrinalaan, Zwolle.

Stadsjungle is onderdeel van de BontePalestrinakinderkunstclub. Met behulp van de grenzeloze fantasie van de kinderen uit de Palestrina-wijk heb ik vormgegeven aan een soort hybride stadsjungle bewoner, hun gebruiken  en hun leefomgeving (olifanten op rollerskates, een neushoorn op een fiets, een tomaat om in te wonen)  In de eerste fase zijn er schetsontwerpen gemaakt in fase twee hebben we in een vast team (kinderen)de schilderingen op de muren aangebracht. Diverse portieken van verschillende flats zijn beschilderd (entree tot 1e verdieping). In totaal 3 verschillende portieken. Bert Koenders heeft de de openingshandeling van de officiële onthulling verricht.

Commissioned by: ‘Samengaan voor de Palestrinalaan’ (Police Ijsselland, Travers, Housing Associations SWZ and Delta Wonen.) Locations: Elvis , Glenn Miller and Louis Armstrong flat, Pallestrinalaan, Zwolle.

Stadsjungle is part of the BontePalestrina children’s art club. Using the boundless imagination of the children from the Palestrina neighbourhood, I designed a kind of hybrid urban jungle inhabitant, their customs and their living environment (elephants on roller skates, a rhinoceros on a bicycle, a tomato to live in). In the first phase, sketch designs were made; in phase two, a fixed team (children) applied the paintings to the walls. Various porches of different flats were painted (entrance to 1st floor). A total of three different porches: Bert Koenders performed the official unveiling.

Het Stadsjungle project: is samen met kinderen uit de Palestrinalaan gemaakt. Diverse portieken beschilderen in de Pallestrinaflats (Entree tot 01 verdieping). Stads Jungle is onderdeel van de BontePalestrinakinderkunstclub. Dit concept heb ik ontwikkeld in opdracht van 'Samengaan voor de Palestrinalaan' (Politie Ijsselland, SWZ, Delta Wonen een Travers). Holtenbroek, Zwolle. In totaal 3 verschillende portieken: Elvisflat, Glenn Miller Flat en de Louis Armstrong flat.

Het resultaat in beeld: Glenn Miller Flat en de onderste regel foto's zijn genomen in de Elvis Flat.
Het resultaat in beeld: Glenn Miller Flat en de onderste regel foto’s zijn genomen in de Elvis Flat.

 

In de Louis Armstrong flat zijn we iets afgeweken van het thema jungle en zijn we van de jungle naar de swamps verhuisd.
In de Louis Armstrong flat zijn we iets afgeweken van het thema jungle en zijn we van de jungle naar de swamps verhuisd.

 

Bij het schetsontwerp in wijkcentrum Holtenbroek; thema, de jungle in de stad,
Bij het schetsontwerp in wijkcentrum Holtenbroek; thema, de jungle in de stad,

 

Kinderkunstenaars Stadsjungle @ portiek Glenn Miller flat. Palestrinalaan, Holtenbroek Zwolle.
Kinderkunstenaars Stadsjungle @ portiek Glenn Miller flat. Palestrinalaan, Holtenbroek Zwolle.

Stadsjungle01b

2008 Wijkhelden