Werken met speciale groepen

Educatieve kunst coachingsprojecten met speciale groepen. Kunst is een prachtig middel om te uiten en te communiceren. Ik heb het altijd als een soort missie gezien mijn kunst en kennis hieromtrent ook in te zetten voor maatschappelijke doeleinden. Van de Straat was het eerste project met een wel hele bijzondere doelgroep; Dak – en thuislozen. De insteek hier was een in kijkje in hun leven te geven en ze zodoende zichtbaarder te maken en een stuk empowerment, een eigenwaarde boost voor de deelnemers. Maar ook mijn coachingstraject met een selectie  verstandelijk beperkte kunstenaars was een bijzondere ontmoeting.  Hier stond vooral de persoonlijke en gericht op kunstzinnige ontwikkeling centraal. Hoe hoog kan de lat?

Work with specific groups Educational art coaching projects with special groups. Art is a wonderful tool for expression and communication. I have always considered it my mission to use my art and related knowledge for social purposes. Van de Straat was the first project with a very special focus group: the homeless. The main goal was to give them a glimpse behind the scenes in their lives and to make them more visible and to give them an empowerment, a self esteem boost. My coaching project with a selection of mentally handicapped artists was also a special encounter. The key focus here was on personal and artistic development. How high can the standards be pushed?

Workshops

Autonoom/ Autonomous

Design – Toegepast -Applied arts