Transformed Trash

Transformed Trash
Transformed Trash

Commissioned by: Kunstruimte het Langhuis. In collaboration with: Chantal de Wolde. Location art space Het Langhuis, Zwolle. Special thanks to foundation Hervormd Weeshuis.

Transformed Trash- Jay

Transformed Trash 2018– Awareness, cooperation, construct and art were the central themes of this project. The young participants (9 to 14) were tasked with storing their own plastic waste for a month. For the 9 participating children; Jay, Maartje, Julia, Jurre, Luna, Pepijn, Bente, Stijn and Richt, 5 full days were dedicated to the art project Transformed Trash while we had art space Het Langhuis, Zwolle completely at our disposal. The litter we brought along was the base material to work with. The last day of the project was used for the presentation of the created objects.

Opdrachtgever: Kunstruimte het Langhuis. In samenwerking met: Chantal de Wolde Locatie kunstruimte het Langhuis, Zwolle Mogelijk gemaakt door stichting Hervormd Weeshuis.

Transformed Trash

Transformed Trash 2018– Bewustwording, samenwerking, constructie en kunst waren de centrale thema’s van dit project. De jonge deelnemers (9 tot 14) kregen de opdracht om een maand lang hun eigen plastic afval op te slaan. Voor de 9 deelnemende kinderen; Jay, Maartje, Julia, Jurre, Luna, Pepijn, Bente, Stijn en Richt, stonden 5 volle dagen in het teken van het kunstproject Transformed Trash terwijl we kunstruimte Het Langhuis, Zwolle volledig tot onze beschikking hadden. Het zwerfafval dat we meenamen was het basismateriaal om mee te werken. De laatste dag van het project werd gebruikt voor de presentatie van de gemaakte objecten.