Overig- Other

Hier vindt je alle activiteiten die eigenlijk niet te rubriceren zijn binnen mijn beroepspraktijk. Maar het is ook meer, want de activiteiten die je hier vind zoals  ‘ Club Zienema‘ en Jazzy Jam staan voor mij voor het zogenaamde  creatieve speelveldje.  Ik ben een kunstenaar die speelveldjes nodig heeft . Het zijn  uit de hand gelopen liefhebberijen zoals muziek en film.  Zoals alle creativiteit en kunstzinnigheid uit de zelfde koker komt door verschillende mediums  zo voel ik me  verwant met sommige muzikanten en filmmakers, dansers en poëten.

Other Here you will find all the activities that actually cannot be classified within my professional practice. But it is also more than that, because the activities you will find here, such as ‘Club Zienema’ and ‘Jazzy Jam’, symbolise for me the so-called creative playing field.  I am an artist who needs playing fields. They are out-of-control passions like music and film.  Just as all creativity and artistry comes from the same tube through different mediums, I feel kinship with some musicians and filmmakers, dancers and poets.

Concept

Projecten/ Projects

Autonoom/ Autonomous