Vreemde Perspectieven – Mixamorfose ’02 -’04

Vreemde perspectieven en Mixamorfose zijn de thema’s die de doeken met elkaar verbinden. Vreemde perspectieven gaat vooral over een gezichtspunt of perspectief dat letterlijk en figuurlijk verandert telkens je het vanuit een andere hoek bekijkt. Mixamorphose gaat vooral over de relatie tussen mens en dier, het beest in de mens en de mens in het beest.

(Eng) Strange perspectives and Mixamorphosis ’02 -’04

Strange perspectives and Mixamorphosis are the subjects that link the canvases. Strange perspectives is mainly about a viewpoint or perspective that literally and figuratively changes every time you see it from a different angle. Mixamorphosis is mostly about the relationship between man and animal, the beast in man and man in the beast.

United States Of Mind 2000