Underground

(for English scroll down)

Acryl op canvas

120/80 cm

2021

Underground-Acryl op canvas 120/80 cm 2021
Underground Acryl op canvas 120/80 cm 2021

London, metro herfst 2019. We toeren door donkere tunnels van het ene punt naar een ander. punt.  De stad leeft  boven onze hoofden, boven onze pet. We bewegen snel voorwaarts terwijl we ons schrap zetten, rots vast, bewegingloos en onbewogen. Als haringen in een tonnetje, ordentelijk gerangschikt naast elkaar. Ten alle tijden elk oogcontact vermijden. Op een bepaalde manier zijn we tot elkaar veroordeeld, verenigd in onze vreemdheid voor elkaar. Ontelbare levens en verhalen gehuld in stilte.  Grommende motoren en het piepen van de dansende cabines overstemmen de gedempte conversaties, het zuchten, een hoestje, een gaap en een wanhopige tjilp.

Ingepakt in een metalen doos op wielen. Mak als een lammetje.

 Ik heb 6 maanden aan dit schilderij gewerkt. Het was een intensief proces. In de herfst van 2019 was ik onderdeel van deze scene en nam mijn camera om dit alledaagse stukje leven, behalve de vogel, vast te leggen. In de lente van 2021, besloot ik dit beeld  te bewerken tot een moderne allegorie. Deze hedendaagse moment opname onthult veel over hoe we ons zelf bewegen in het publieke leven. We hebben manieren gevonden om ons zelf te handhaven in alles wat we moeten doorstaan in ongewenste sociale situaties. In grote groepen handelen we als een systeem, als een organisch maar strak georganiseerde bijenkorf. Afwezigheid van geest is de sleutel hier. Een aanwezig bewustzijn maakt dat je het waarschijnlijk zou willen ontvluchten, zoals deze vogel.

Underground is onderdeel van de Brave New World serie.

(Eng)

Underground

Acrylic on canvas

120/80 cm

2021

Underground-Acryl op canvas 120/80 cm 2021
Underground Acryl op canvas 120/80 cm 2021

London underground fall 2019. We are cruising through dark tubes from one point to another. The city is above our heads, way over our heads. We are moving fast forward while we stand firm, steady as a rock, motionless and apparently emotionless. Packed like sardines, side by side in orderly fashion, avoiding eye contact at all times. In a way we are stuck together, united in our strangeness to each other. Numerous lives and stories all veiled in silence. Grunting engines and the squeaking of bouncing cabins surpasses hushed conversations, sighs, a cough, a yawn and one desperate whistle.

Boxed in a tin can on wheels. We are easy as a lazy river.

I worked on this painting for 6 months. It was quite an intensive process. Fall 2019, I was part of this scenery and took my camera to capture this, except for the bird, very common slice of daily ordinary life. Spring 2021, I decided to process it into a modern allegory, which you see before you. This contemporary snapshot reveals much about how we move ourselves around in public life. We found ways to maintain ourselves in all things we endure in unwanted social situations. In large groups we act like one system, like an organic but organised beehive. Being absent minded is key here. Being fully aware makes you want to escape, like this bird.

Underground is part of the Brave New World series