High & Low ’05 >08

Een apocalyptisch mensbeeld, ook hier gaan de beelden over vallen of vliegen. Het verwijst sterk naar hoe ik het leven persoonlijk ervaar. Een dunne lijn tussen vallen en vliegen. Deze lijn voelt zo fijn aan dat het op een bepaald moment bijna hetzelfde lijkt te zijn. De beelden die ik oproep zijn vrij gestileerd en teruggebracht tot een soort essentie. De ongecontroleerde choreografie van een willoos lichaam komt prachtig tot uiting in het doek getiteld Apocalyps.

(Eng) High & Low ’05 > 08′ 

An apocalyptic human concept, once again the images are about falling or flying. It refers strongly to how I experience life personally. A thin line between falling and flying. This line feels so fine that it almost appears to be the same at some point. The images I evoke are quite stylized and have been reduced to a kind of essence. The uncontrolled choreography of a will-less body is beautifully reflected in the canvas called Apocalypse.

meer lezen over Wheel Of Misfortune: https://maritotto.nl/2020/03/23/one-artwork-a-day/

Meer over Apocalypse: https://maritotto.nl/2020/04/06/an-artwork-a-day-week-03/

Vreemde Perspectieven – Mixamorfose ’02 -’04