In de openbare ruimte

Naast mijn autonome werk heb ik veel op projectbasis gewerkt. De projectvormen zijn heel verschillend van elkaar. Zo heb ik opdrachten in de openbare ruimte gedaan waarbij er een concrete vraag is waar ik invulling aan geef en community art projecten waarbij de sociale meerwaarde een grote rol in het project speelt. Community art met bewoners uit een nieuwbouw complex (Deventer) en met kinderen uit een achterstandswijk (Holtenbroek, Zwolle), projecten met bijzondere doelgroepen zoals Dak en Thuislozen (Zwolle, Amsterdam) en (ex) verslaafden (Zaandam) . Altijd op zoek naar de verbinding en er altijd op gericht om mensen te laten exileren en trots op zich zelf te laten zijn. Educatieve projecten voor scholen en awareness projecten voor 5 mei festival. Ik leg de lat graag hoog zowel in resultaat als in inhoud. Veel van deze projecten zijn uitgegroeid tot projecten van soms enorme omvang die dreigde uit de hand te lopen. Maar dat is nooit gebeurd want het commitment en de wens om een mooi project neer te zetten is groot.

 

 

 

Community Art

Zoom 2016

2015 Waterkwartier Zutphen

Community Art