The Numbers That Shows

Collage;  nummers, streepjescode en etiket op overblijfsel van vlaggenstof.

scroll down for English

The Numbers That Shows toont willekeurige getallen. Deze getallen zeggen iets binnen een bepaalde context. Daarbuiten zijn het gewoon getallen. In onze wereld van grafieken, koopkrachtplaatjes, verkiezingspolls, statistieken, rapportcijfers, rentepercentages, beursnoteringen enzovoort,  koppelen we allerlei -emoties- of rationele keuzes en handelingen- aan cijfers. Maar cijfers kunnen hardvochtig zijn als het gaat om de notatie van slachtoffers (mens-dier) van rampen, oorlogen, stalbranden en verdwijnende biodiversiteit. Of cijfers over hongerlijdende, niet naar schoolgaanden en de onderdrukten. Maar daarentegen kunnen cijfers ook suggereren dat alles op rolletjes loopt of verhullen hoe echt het eigenlijk gaat. Wie zijn wij? Zijn wij slechts een nummer, a number that shows?

the- numbers-that-shows-2019-verbal-no-13-marit-otto
The Numbers That Shows 2019 verbal no.13. plastic getallen, etiket,streepjescode en acrylverf op vlaggenstof.

(Eng) The Number That Shows

Verbal nr. 13 – numbers, stripe code, labelt on flag fabric.

The Numbers That Shows shows random picked numbers. These numbers mean The Numbers That Show shows some random picked numbers. These numbers mean something within a certain context. Besides the context they are just numbers. In our world of diagrams, exit polls, statistics, term results, interest, index, quotations and so on, we connect emotion or rational choice and action to these figures. But figures can be stone-cold if it concerns notation of victims (human and animal) of disaster, wars, stable fires, disappearing biodiversity or figures about starvation, non educated or repressed. On the other hand it can also suggest that everything is just hunky dory! Who are we? Are we merely a number of the many, a number that shows?

zie alle verbals/ see all verbals