Weapon Of Choice 2014 gaat naar Chicago!

Vandaag komt de courier om het schilderij Weapon Of Choice 2014 naar zijn nieuwe eigenaar te brengen. Hieronder de laatste handelingen om doek vervoerklaar te maken. Leuk en spannend dat je werk zo de wereld over gaat zwerven.

Weapon Of Choice goes to Chicago!

Today the courier comes to pick up the artwork Weapon of Choice 2014. In the picture below the last actions to prepare the canvas for it’s travel. It is nice and exiting when your works start traveling the world.