97/98 ‘Be’

97.98 Be, een reeks portretten van mensen waar ik een persoonlijke band mee had. Veelal uit de begin periode van Broedplaats DOAS. Als uitzondering op de regel heb ik daarbinnen ook nog een hele serie portretten van Eugene gemaakt, een prachtige Surinaamse man van (toen) 83. Eugene had niet veel en had een broze gezondheid maar hij had wel soi de vivre zoals alleen mensen uit de latin America dat kunnen hebben. Eugene leeft niet meer maar de portretten zijn grotendeels in bezit van zijn familie en zo leeft hij daar een beetje voort.

 

 

 

In opdracht/commisioned

Duo Ongezoet 2006/07