DOAS In Volle Bloei 01

DOAS In Volle Bloei (2010) is een overzichtstentoonstelling en hommage aan de Culturele Broedplaats DOAS , Zwolle. 

 
Ik heb deze tentoonstelling gemaakt In samenwerking met Mirthe Langelaan, de SWZ,  het HCO en vele DOASianen. 
 
De titel van de expositie DOAS in Volle Bloei verwijst naar de straatnaam Mimosa straat waar DOAS gevestigd was en de creatieve bloei die daar 13 jaar plaats gevonden heeft.
 
Deze expositie markeerde het einde van een tijdperk en een nieuw begin.
 
De (bijna) volledige geschiedenis van de voormalige Nijverheidsschool is in deze expositie verteld en getoont., Van de bijzondere architectuur, Nieuwe Zakelijkheid 1932, tot de leegstand en de kraak periode (1996) waarin de eerste en enige echte broedplaats die Zwolle ooit gekend heeft is ontstaan, DOAS. DOAS huisvesten in haar hoogtijdagen meer dan 50 kunstenaars, gelukszoekers en paradijsvogels. Ik was een van hen.  Met elkaar hebben we het pand opgeknapt en beheerd voor 13 jaar lang. Samen hebben we voorkomen dat het gesloopt zou worden. Na jarenlange politieke lobby en nauw overleg met woningbouwcorporatie SWZ is er een compromis situatie ontstaan; het gebouw werd voor de helft woningen en de andere helft bleef atelier. Dat was in 2010, een mix tussen wonen en werken.
 
Het Historisch Centrum Overijssel is inmiddels samengevoegd met het voormalig Stedelijk Museum van Zwolle onder de naam Anno. De foto’s die je hieronder ziet zijn in het voormalige gebouw van het HCO gemaakt.
 
De opening van deze expositie was overweldigend druk.
 
Meer over deze periode kan je hier teruglezen: https://maritotto.nl/biografie/
 
 

I made this exhibition In collaboration with Mirthe Langelaan, the SWZ, the HCO and many DOASians.

The title of the exhibition DOAS in Full Bloom refers to the street name Mimosatstraat where DOAS was located and the creative flowering that took place there for 13 years.


This exhibition marked the end of an era and a new beginning.

The (almost) complete history of the former School of Industry was told and displayed in this exhibition, from the unusual architecture, New Objectivity 1932, to the vacancy and squatting period (1996) in which the first and only true arts and crafts incubator Zwolle has ever known was created, DOAS. In its glory days, DOAS housed more than 50 artists, luck seekers and birds of paradise. I was one of them. Together, we refurbished and managed the building for 13 years. Together, we prevented it from being knocked down. After years of political lobbying and close consultation with housing corporation SWZ, a compromise situation emerged; half the building became residential and the other half remained studios. That was in 2010, a mix between living and working.

The opening of this exhibition was overwhelmingly busy.

The Historical Centre Overijssel has since merged with Zwolle’s former Municipal Museum under the name Anno. The photos you see below were taken in the former HCO building.


You can read more about this period here: https://maritotto.nl/biografie/

Translated with DeepL.com (free version)

DOAS In Volle Bloei

DOAS In Volle Bloei

DOAS In Volle Bloei

DOAS In Volle Bloei

DOAS In Volle Bloei

DOAS In Volle Bloei

DOAS in Volle Bloei

 

DOAS In Volle Bloei

DOAS in Volle Bloeiexpo1

DOAS In Volle Bloei

DOAS In Volle Bloei

DOAS In Volle Bloei

Het illustere duo M& M
Het illustere duo M& M

Groeten uit Deventer 2010