Mind Your Steps 2009

(English version)

In opdracht van: BFO – Niek van Der Sprong producties,. Locatie – Wezenlandenpark Zwolle. Periode: 2009

Mind your Steps is een groot geëngageerd multidisciplinair en interactief kunstproject. 

Het doel van het kunstproject was het publiek van het festival onderdeel laten worden van een ‘vrijheidsgedachte’ en ze zo op een speelse manier te confronteren met de vraag hoe belangrijk vrijheid en vrijdenkers zijn welke verantwoordelijkheid vrijheid met zich meeneemt. De opdracht voor het deelnemende publiek was om een vlag met een van de 99 portretten van een vrijdenker te dragen en deze te plaatsen op de loopbrug van 135 meter lang. Onderweg liepen ze over allerlei tegenstellingen op de vloer van de brug. Door steeds een keuze te maken kwam je verder. Tegelijkertijd werd het publiek de gehele route begeleid door een soundscape van historische speeches.

Mind Your Steps 2009

The making of (Foto's Betty Zieltjens)
The making of (Foto’s Betty Zieltjens)

Dagblad Trouw 2009 over het festival

‘Mensen komen voor muziek en feest’

05/05/09, 15:39

In de debatrondes op de bevrijdingsfestivals is plek om de gebeurtenissen op Koninginnedag in Apeldoorn te bespreken. „Het is een trieste aanleiding tot debat. Maar hoe dan ook: de vrijheid blijft”, zei de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Els Swaab, dinsdag in Zwolle.

Het Nationaal Comité zag geen aanleiding om grote wijzigingen in de festiviteiten op Bevrijdingsdag aan te brengen. „De koninklijke familie is duidelijk: we willen herdenken en vieren en ons niet in een hoek laten zetten door een eenling.”

Staatssecretaris Jet Bussemaker, ook aanwezig bij de Start Nationale Viering van de Bevrijding in Zwolle, verwees naar de Japanse keizerlijke familie, die veelal achter gepantserd glas voor het publiek verschijnt. „Je moet niet alle risico’s willen uitsluiten. Het gaat hier over vrijheid. Dan moet je de mensen die ook geven.”

Slechts weinig mensen komen in Zwolle naar het Bevrijdingsfestival Overijssel om over de vrijheid of over de gebeurtenissen op Koninginnedag te debatteren. De meesten komen voor het feest en de muziek, zeggen diverse medewerkers op het festivalterrein.

Bij het kunstproject Mind Your Steps kan wel worden stilgestaan bij het thema ’vrijheid’. De 135 meter lange brug tussen Provinciehuis en hoofdpodium werd op het festival in gebruik genomen door minister-president Jan Peter Balkenende. Hij verwees in zijn openingstoespraak nog naar het gebeuren in Apeldoorn. Toen de premier over de brug ging, werd de omgeving hermetisch afgesloten, zegt een medewerkster. „Mensen met kinderwagens werden door de beveiliging aan de kant gedrukt. Vandaag zorgen de gebeurtenissen van vorige week donderdag even voor wat minder vrijheid.”

Nederlandviertvrijheidingetogen

Brief aan Mayra Avelar Neves (Childrens Peace Prize 2008)

MP Jan Peter Balkenende zou samen met een aantal andere overheidsbekleders de brug ceremonieel openenen  en wilde graag een portret van de winares van de ChildrensPeaceprize 2008  Mayra Avelar Neves op zijn vrijdenkersvlag, die geplant zou worden gedurende de openings ceremonie van het festival. Ik heb daarin toegezegd en puur toevallig bleek Mayra die week ook in Nederland te zijn onder de hoede van Nanco van Buren van de IBISS Foundation  . Mayra wilde de handgemaakte vlag graag hebben na afloop van het festival en er is geprobeerd een  fysieke kennismaking tot stand te brengen. Dat is helaas niet gelukt. Maar de vlag is wel opgehaald door Nanco vergezeld van onderstaande brief. Nanco is in januari 2015 overleden, maar ik zal deze bijzondere ontmoetingen nooit vergeten. Inspirerend!

Hello Mayra

Today you get the flag with your portrait on it. It is made by me, Marit.

In this letter I try to explain to you what the art project was all about;

Art project Mind Your Steps; ‘extra large’ awareness art project during 5th of may memorial day in Zwolle. 05-05 2009

The 5th of May festival is an annual festivity in remembrance of the liberation of Holland (2nd world war) . This is celebrated with a big music happening in 5 big cities of the Netherlands. Zwolle is one of these cities and has the largest festival (aprox. 140 visitors). And this year 2009 Zwolle was the midst of all attention because the national kick off was here. MP Balkenende came to Zwolle to place the fire of liberation and speech.

We; Mark van Enk, Marit Otto and Niek v/d Sprong, invented a Art- bridge (135 meters long)

The bridge is shaped as the IJssel bridge of Zwolle (a local symbol for Zwolle). Iron pipes and banners make the shape, these banners carry portraits of famous free thinkers. The floor is divided in black and white squares with questions or choices on it (opposite statements like: black or white, republic or monarchy and so on) some are impossible to choose. The bridge is a multi medial and interactive happening. On Liberation day the public is asked to walk the bridge and ‘walk’ the questions’. During this bridge walk they are surrounded by a soundscape op historical speeches. A flag is handed out to them before entering the bridge and are asked to place the flag (also a portrait of a free thinker) somewhere on the bridge.

What is it about?

It is mainly about the question ‘ How important are free thinkers now a day for our world’ Do we need heroes ore some one to look up to and measure us by? Is good and evil so easy to tell apart and are these heroes the same for everyone. Can a liberator become an oppressor (Fidel Castro)? Can a racist change his mind and fight for equality (De Clerk/ South Africa)? Is power always the way to corruption (Haille Selassi and many more).

Also; define the choices you make on a day-to-day basis, who you are and who you become. Is democracy to take for granted? These are more personal questions. Can you be your own hero…..

It was a special project and a lot of people reacted very positive and stated that they were moved and confronted!

MP Balkenende planted the first flag on our bridge. He requested your portrait on a flag. That was the first time I heard of you. I made the flag by hand. It’s the only handmade one of 99 portraits. Now I know who you are and what you did in Brazil. It is absolutely special and something to look up to. So Young and already an example for many!!!

Take care!

mindyourstepspr2009

Festival

2008 Oog om oog