work in progress fase 6/ phase 6

De (niet goddelijke) interventie, (for english scroll down)

In de voorgaande fases was ik vooral bezig met de opbouw van het beeld. En vaak gaat dat onbewust van een heerlijk gevoel van weten waar het heen moet tot het onbehagelijke gevoel dat je er nog niet bent, dat er iets moet maar je weet niet wat. Dit, in mijn geval bijna klassieke moment brengt vaak onrust en vertwijfeling om daarna tot de vorm te komen die ik onbewust zocht. Het idee, concept is het vertrek punt maar het uiteindelijke werk moet verrassen en een tikje onvoorspelbaar zijn. Ik kan dat dus ook niet van te voren al vastleggen of bepalen maar dat maakt zo’n proces vaak ook een tikkeltje moeizaam en tergend. Maar zeg ik er bij, het komt het resultaat altijd wel ten goede. Zonder wrijving geen glans. Nu, na een paar flinke ingrepen, puur op vorm en compositie en het weghalen van overbodige beeld elementen zit ik weer op een goed spoor en denk dat het volgende beeld dat ik jullie toon  het eind resultaat zal zijn. Maar zeker is dat niet.

phase 06- work in progress

(Eng) The (not devine) intervention.

In the pre – phases I was mainly buzzy with the construction of the image. Often companied by a lovely feeling of knowing where to go to the inconvenient feeling that you are no where close but you havent got a clou what to do to get there. This, in my case, almost classical moment brings turmoil and desperation what finally leeds me to the point I was unintended seeking. The concept, the idea is the base but the final outcome must surprise and be a tad unpredictable. I can not determine in advance and that makes the whole process a bit tiring and tantalizing. But I state, it will be for the best. No pain, no gain. Now, after a few interventions, pure on form and composition and removal of redundant elements, I am back on track. And I think that the next image that is shown to you will be the final one. But no guarantees.